Регистрация

ИЗИСКВАНИЯ:

Това е дигитален салон. Всеки кандидат се приема при изпращане на:
1. Попълнен формуляр за участие, изпратен по някой от следните начини:
1.1. Чрез оn-line формата за участие в сайта на фотосалона / www.sofiastart-photo.com /;
1.2. Изпратен на ел. поща / info@sofiastart-photo.com /;
1.3. Изпратен на адрес: СТАРФО Бончук и Син, ул. "Костенски водопад" 1А, ет. 9, ап. 26, 1404 София, България.
2. Фотографии (до 4 за раздел: 8-битов цвят, формат *.jpg *.jpeg, в sRGB профил или в ICC профил – препоръчително, мин. 3000 px по дългата страна, 300 dpi., без рамки, подписи и водни знаци. Файлове над 5 MB няма да бъдат приемани) подадени по следните начини:
2.1. Качени в on-line формата за участие на сайта на салона / www.sofiastart-photo.com /;
2.2. Изпратени на електронната поща / info@sofiastart-photo.com /;
2.3. Записани на CD (не се връща) и изпратен на адрес: СТАРФО Бончук и Син, ул. "Костенски водопад" 1А, ет. 9, ап. 26, 1404 София, България.
3. Платена такса за участие по 1 от следните начини:
3.1. On-line плащане чрез PayPal система;
3.2. По банкова сметка / BG88FINV91501016192076 FINVBGSF / - приложете копие на документа;

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТИЯТА:

Името на файла трябва да бъде максимално 31 символа, в четири или пет групи:
- група 1 включва ISO кода на страната по списък на www.iso.org ;
- група 2 e съкращение на името на автора до пет знака (пример: adam или john или adajo за Adam John);
- група 3 е индикатор на раздела:

/M/ - Отворена - черно-бяла, монограмна фотография /дефиниция на FIAP/,

/C/ - Отворена - цветна фотография,

/N/ за Тема 1 - "Природа",

/S/ за Тема 2 - Спорт или /Sw/ за Подтема Борба - "Светът и ние спасихме олимпийската борба",

/P/ за Тема 3 - "Хора и улици"

/W/ за Тема 4 – „Жената"
- група 4 е последователния номер на снимката в раздел (1, 2, 3, 4);
- група 5 е заглавието на творбата на английски, предшествано от долно тире (_) и съкратено до първите 17 знака.

 

Забележка: Разрешават се САМО следните символи - цифри, латински букви и долно тире (_). Всичко се изписва с малки букви, с изключение на група 3. Изписване на кирилица не се позволява. Файловото разширение се изписва с малки букви: jpg

Примери: gbadamM1.jpg, gbjohnC2.jpg, gbadamW3_autumn.jpg, gbjohnS2_fight.jpg, gbadamP3_ city_portrait.jpg

 

Важно:
"С акта на подаване на неговите / нейните изображения или файлове в салона под патронажа на Международната федерация за фотографско изкуство (FIAP), участникът приема без изключение и без възражение, че представените изображения могат да бъдат разследвани от FIAP с цел да се установи дали те се подчиняват на наредбите и определенията на FIAP, дори ако участникът не е член на FIAP; участникът приема също, че FIAP ще използва всички средства, с които разполага, за да извърши това; както и че всеки отказ за сътрудничество с FIAP или всеки отказ да се представят оригиналните файлове както са заснети от камерата, или липса на достатъчно доказателства, ще бъдат санкционирани от FIAP. При налагане на санкции след неспазване на регламентите FIAP, името на участникът ще бъде разпространено под всякаква форма с цел да се информира нарушенията на правилата. Препоръчително е да оставите EXIF данните в подадените файлове непокътнати, за да се облекчи процеса на евентуални разследвания."

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ


Индивидуални такси:
1. За един раздел – 15.00 лв.

2. За два раздела – 20.00 лв.

3. За три раздела – 25.00 лв.

4. За четири раздела – 30.00 лв.

5. За пет раздела – 35.00 лв.

6. За шест раздела – 40.00 лв.

 

Обявените такси не включват таксите на банката или платежната система.

 

Важно! От тук можете да изтеглите формуляр за участие по пощата: формуляр

 

Забележка. Поради огромния интерес за спасяване на борбата като олимпийски спорт, WWW-Europe (Европейски съвет на националните федерации по борба) подпомага Подтема Борба "Светът и ние спасихме олимпийската борба" и той е свободен от такса участие.

 

Групови такси:

 1. от 2 до 5 автора – 150.00 лв.
2. от 6 до 10 автора – 225.00 лв.
3. от 11 до 20 автора – 300.00 лв.

4. от 21 участника - по договаряне

 

За групи, членове на Българска фотографска академия "Янка Кюркчиева" има преференциални такси за участие.

 

Обявените такси не включват таксите на банката или платежната система.

 

 

Важно! От тук можете да изтеглите формуляр за участие по пощата: формуляр 1, формуляр 2

 

Забележка. Груповите участия са за фотоклубове, фотосдружения и други групи фотографи. За тях се допуска индивидуален избор на раздел, в който да участва всеки от групата. Основното изискване към групите и участниците в тях е посочването на един общ пощенски адрес за обратна връзка. Обявените такси не включват таксите на банката или платежната система.Вход
Forgot my password?


Регистрация

За да извършите регистрацията си, следва да попълните всички полета, както и да въведете показания код. След като се регистрирате ще получите потвърждение тук, което ще гласи: Регистрацията приключи успешно!

Допълнително ще получите потвърждение по имейл на посочената поща, чрез което ще можете да активирате профила си. Ако не получите имейл, моля проверете в спам папката си.Security Image

С настоящото изрично се съгласявам с ФИАП документ 2014/317 E «Условия за прилагане и регламентите за организиране на международни фотографски събития» и по-специално с глава II «Правилник за Международни фотографски събития под FIAP патронаж»,раздел II.2 от ФИАП правила за участие и червеният списък.