Календар

10.12.2019 – Краен срок за приемане на участия (за пратки по пощата – пощенско клеймо на пристигане 10.12.2019);

15.12.2019 - Журиране;

07.01.2020 – Обявяване на резултатите;

03.02.2020 – Откриване на изложбата и награждаване в галерия "Академия" на НХА – гр. София;

15.04.2020 – Изпращане на каталози.

 

Забeлежка. Изложбата ще бъде експонирана и на други форуми. Организаторите запазват право да използват приетите творби с търговска цел за популяризиране на фотосалона.