Жури

Председател: г-н Явор Попов ф.х. (България)
Членове: г-н Боро Рудич (Македония) –  MFFSM, AFIAP,

   г-жа Нели Гаврилова ф.х. (България)