Категории

Конкурсът "Пети Международен Фото Салон" ще бъде проведен в няколко категории, а именно:

 

Отворен - /M/ - черно-бяла, монохромна фотография /дефиниция на FIAP/
Отворен - /C/ - цветна фотография
Тема 1 /N/ - "Природа"
Тема 2 Спорт /S/

Подтема – Борба - "Светът и ние спасихме олимпийската борба" /Sw/
Тема 3 /P/ - "Младите хора и света"

Тема 4 /W/ - "Жената"